Мемлекеттік қолдау шараларын алу мәселелері бойынша кәсіпкерлер мен жұртшылықты даму институттарында кәсіпкерлік бастамасымен шағымдану
Консультант клиенттен келесі құжаттарды алу қажет: салықтар бойынша, салық жинау және жарна бойынша есеп айырысулар туралы анықтама; мерзімдік жұмыскерлердің орта деңгейдегі анықтамасы, өтініштерді беру сәтіне, басшыға және баспагерге жіберілген басылымға қатысты анықтама.
Тегін