Электрондық құжаттарға электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қойылды. Қолтаңба QR-кодында шифрланды.

Электрондық құжаттардың легитимділігі «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР Заңымен қамтамасыз етіледі.

 

 

Рекомендуем