ҚАЗАҚТЕЛЕКОМНЫҢ БИЗНЕСКЕ АРНАЛҒАН ОНЛАЙН ҚЫЗМЕТТЕР
БИЗНЕСКЕ АРНАЛҒАН IT ҚЫЗМЕТТЕР
СЕРІКТЕСТЕРДІҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ
Kompra, ПКБ, Антивирус по подписке, Договор 24,Kompra, БНБ, жазылым бойынша Антивирус, Келісімшарт-24, Карантиндік шараларды бақылау жүйесі
ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ ҚЫЗМЕТТЕРІ
Бейнебақылау, Firewall, Интернет қажет, IP VPN, Блокчейн
БИЗНЕСТІ АВТОМАТТАНДЫРУ
1С: Қазақстандағы бөлшек сауда, тауарлық-материалдық құндылықтарды есепке алу, стоматологияға арналған онлайн-бағдарлама, тауарлық-материалдық құндылықтарды есепке алу жүйесі
ЖАБДЫҚТАР
Телекоммуникация, интерактивті, сауда жабдықтары
БУХГАЛТЕРИЯ
"1С:Управление", бұлтты бухгалтерия, ЖК үшін есеп
Маркетинг және жарнама
Аналитика, іскери WhatsApp, электрондық пошта тарату
ЭҚЖ
Қазақстандағы электрондық құжат айналымы, «Қазақтелекоммен» құжат айналымы, заңды құжаттарға онлайн қол қою
БКМ
Smart Online KKM, АМАН, Касса Light Kassa, Webkassa